Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

 • Địa chỉ: Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội (Văn phòng tại Hà Nội: P.304, trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội)
 • Điện thoại: 024.35560695
 • Fax:
 • Thư điện tử: vienvkist@most.gov.vn
 • Website: http://www.vkist.gov.vn/

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 0243.556.0595
 • Điện thoại nội bộ: 0404
 • Số phòng làm việc: A1- 404 – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST)
 • Thư điện tử: vdloi@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 0243.556.0595
 • Điện thoại nội bộ: 0405
 • Số phòng làm việc: A1 – 404 - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST)
 • Thư điện tử: ptthuong@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: tddat@most.gov.vn