Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  • Địa chỉ: Số 08, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  • Điện thoại: 024.37911641- 024.37911606
  • Fax: 024.37911595
  • Thư điện tử: vptdc@tcvn.gov.vn
  • Website: http://www.tcvn.gov.vn/

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

  • Điện thoại cơ quan: 024.32191200
  • Điện thoại nội bộ: 135
  • Số phòng làm việc: 205
  • Thư điện tử: haminhhiep@tcvn.gov.vn