Thanh tra Bộ

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

  • Điện thoại cơ quan: 024.35560669
  • Điện thoại nội bộ: 09030
  • Số phòng làm việc: 904
  • Thư điện tử: nnquynh@most.gov.vn
  • Điện thoại cơ quan: 024.35560657
  • Điện thoại nội bộ: 09010
  • Số phòng làm việc: 901
  • Thư điện tử: nghquan@most.gov.vn