Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

  • Điện thoại cơ quan: 024.35553415
  • Điện thoại nội bộ:
  • Số phòng làm việc:
  • Thư điện tử: bhhop@most.gov.vn