Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

 • Địa chỉ: Tầng 14 - số 113 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
 • Điện thoại: 024. 39428636
 • Fax: 024.38220298
 • Thư điện tử: atbx@most.gov.vn
 • Website: http://www.varans.vn/

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.39427964
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 1402
 • Thư điện tử: ntkhai@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39428636
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 1407
 • Thư điện tử: pvtoan@most.gov.vn