Vụ Hợp tác quốc tế

 • Địa chỉ: Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.39439192
 • Fax: 024.39439987
 • Thư điện tử: htqt@most.gov.vn
 • Website:

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.38228874
 • Điện thoại nội bộ: 04070
 • Số phòng làm việc: 407
 • Thư điện tử: thachpb@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560643
 • Điện thoại nội bộ: 04080
 • Số phòng làm việc: 408
 • Thư điện tử: lhong@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560642
 • Điện thoại nội bộ: 04110
 • Số phòng làm việc: 411
 • Thư điện tử: ltvietlam@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39436688
 • Điện thoại nội bộ: 04100
 • Số phòng làm việc: 410
 • Thư điện tử: ndminh@most.gov.vn