Vụ Hợp tác quốc tế

 • Địa chỉ: Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.39439192
 • Fax: 024.39439987
 • Thư điện tử: htqt@most.gov.vn
 • Website:

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: lhtung@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560643
 • Điện thoại nội bộ: 04080
 • Số phòng làm việc: 408
 • Thư điện tử: lhong@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560642
 • Điện thoại nội bộ: 04110
 • Số phòng làm việc: 411
 • Thư điện tử: ltvietlam@most.gov.vn