Cục Sở hữu trí tuệ

 • Địa chỉ: 386 Đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.38583069 - 024.38585157
 • Fax: 024.38588449 - 024.38584002
 • Thư điện tử: noipt@fpt.vn
 • Website: http://www.noip.gov.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.38584020
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 210 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
 • Thư điện tử: dinhhuuphi@noip.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35578047
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 311 nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
 • Thư điện tử: lengoclam@noip.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.38587414
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 310 nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
 • Thư điện tử: pnson@noip.gov.vn