Cục Sở hữu trí tuệ

 • Địa chỉ: 386 Đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.38583069 - 024.38585157
 • Fax: 024.38588449 - 024.38584002
 • Thư điện tử: cucshtt@noip.gov.vn
 • Website: http://www.noip.gov.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.38584020; 024.38583069 (máy lẻ:1111)
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: Phòng 211 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
 • Thư điện tử: phidinhhuu@noip.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35583536; 024.38583069 (máy lẻ:1332)
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 310 nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
 • Thư điện tử: pnson@noip.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.38581116; 024.38583069 (máy lẻ:1168)
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: Phòng 110 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
 • Thư điện tử: tranlehong@noip.gov.vn