Thứ năm, 01/08/2013 15:50 GMT+7

Các cuộc điều tra thống kê KH&CN

ĐIỀU TRA TIỀM LỰC KH&CN CỦA CÁC TỔ CHỨC KH&CN NĂM 2014

 

Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2014 được thực hiện theo Quyết định số 2137/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2014

Điều tra Nghiên cứu và Phát triển năm 2014 được thực hiện theo Quyết định số 2136/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

ĐIỀU TRA HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2013

Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2013 được thực hiện theo Quyết định số 2452/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Tài liệu hướng dẫn Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2013


ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2013

Điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN năm 2013 được thực hiện theo Quyết định số 2453/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Tài liệu hướng dẫn Điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN năm 2013

 

ĐIỀU TRA THỬ NGHIỆM TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2012

Điều tra Nghiên cứu và Phát triển năm 2012 được thực hiện theo Quyết định số 1154/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Lượt xem: 691

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)