LÃNH ĐẠO Bộ Khoa học và công nghệ

Thứ trưởng

Trần Văn Tùng

Thứ trưởng

Bùi Thế Duy

Thứ trưởng

Lê Xuân Định

Thứ trưởng

Nguyễn Hoàng Giang