Viện Ứng dụng công nghệ

 • Tổ chức trực thuộc
 • Chức năng nhiệm vụ
  • Viện Ứng dụng Công nghệ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng nghiên cứu, đào tạo, triển khai ứng dụng vào sản xuất và đời sống các công nghệ cao, công nghệ mới thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, công nghệ môi trường, laser, hồng ngoại, vi điện tử, quang tử, quang điện tử, y sinh.

   Thông tin chi tiết:

   Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Ứng dụng Công nghệ

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: lhlan@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.38260961
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: nmcuong@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.38269607
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: sonph@most.gov.vn