LÃNH ĐẠO Bộ Khoa học và công nghệ

Bộ trưởng

Chu Ngọc Anh

Thứ trưởng

Trần Văn Tùng

Thứ trưởng

Trần Quốc Khánh

Thứ trưởng

Phạm Công Tạc

Thứ trưởng

Bùi Thế Duy