LÃNH ĐẠO Bộ Khoa học và công nghệ

Bộ trưởng

Chu Ngọc Anh

Thứ trưởng

Trần Văn Tùng

Thứ trưởng

Phạm Công Tạc

Thứ trưởng

Bùi Thế Duy