Văn phòng Công nhận chất lượng

 • Địa chỉ: Số 8, đường Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
 • Điện thoại: 024.37911552 – 024.37911951 – 024.37913308
 • Fax: 024.37911551
 • Thư điện tử: vpcongnhan@boa.gov.vn
 • Website: http://www.boa.gov.vn/

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.37911951
 • Điện thoại nội bộ: 10
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: vuthuy@boa.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.37911951
 • Điện thoại nội bộ: 12
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: thuha@boa.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.37911951
 • Điện thoại nội bộ: 44
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: dqquan@boa.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.37911951
 • Điện thoại nội bộ: 21
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: bach.dv@boa.gov.vn