Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

 • Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: 04 39437130/ 04 39437128
 • Fax: 04 39437130
 • Thư điện tử: natif@most.gov.vn
 • Website:

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.39437130
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 312, số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thư điện tử: ntich@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39437130
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thư điện tử: tvdung@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: nqthinh@most.gov.vn