Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

 • Địa chỉ: Tầng 5, số 70, phố Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.39424357
 • Fax: 024.39421078
 • Thư điện tử: irrd@most.gov.vn
 • Website: http://irrd.gov.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.39424357
 • Điện thoại nội bộ: 024.32151247
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: ndbminh@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39424357
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: nvlam@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39424357
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: ptmphuong@most.gov.vn