Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

  • Địa chỉ: Tầng 5, số 70, phố Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Điện thoại: 024.39424357
  • Fax: 024.39421078
  • Thư điện tử: crd@most.gov.vn
  • Website: http://www.crd.gov.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

  • Điện thoại cơ quan: 024.39424357
  • Điện thoại nội bộ:
  • Số phòng làm việc:
  • Thư điện tử: ndbminh@most.gov.vn