Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong 40 năm phát triển ngành bán dẫn, đồng thời hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo (AI) đưa Việt Nam trở thành điểm sáng về AI trong khu vực và trên thế giới.
Ngày 25/07/2024  | Xem tiếp
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 709/QĐ-TTg ngày 23/7/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 69-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Ngày 25/07/2024  | Xem tiếp
Thời gian tới hai bên sẽ phát triển hợp tác trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ enzym, nghiên cứu chuyển giao ứng dụng công nghệ enzym nhằm hướng tới nền kinh tế xanh, tuần hoàn, carbon thấp nhằm mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam.
Ngày 25/07/2024  | Xem tiếp
Ngày 20/7/2024, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) do Thứ trưởng Trần Hồng Thái làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại một số doanh nghiệp, đơn vị có hoạt động KH&CN nổi bật của tỉnh Bình Định: Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar), Trường Đại học Quy Nhơn, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).
Ngày 22/07/2024  | Xem tiếp
Ngày 12/7/2024, tại Nghệ An, Viện Ứng dụng công nghệ đã chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”.
Ngày 22/07/2024  | Xem tiếp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng đến phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST). Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề cập toàn diện, sâu sắc vai trò của KH,CN&ĐMST thể hiện xuyên suốt trong các mục tiêu phát triển đất nước của Đảng. KH,CN&ĐMST là công cụ then chốt trong phát triển bền vững; đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, giải quyết các thách thức trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.
Ngày 21/07/2024  | Xem tiếp
Tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) với UBND tỉnh Bình Định chiều ngày 19/7/2024, Thứ trưởng Trần Hồng Thái nhấn mạnh, tỉnh Bình Định có nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST). Tuy nhiên, còn có nhiều việc cần làm để thực hiện được mục tiêu xây dựng và phát triển nơi đây thành “trung tâm KH,CN&ĐMST của Vùng”.
Ngày 20/07/2024  | Xem tiếp
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển và hội nhập của đất nước vào tiến trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và mở rộng hợp tác về khoa học và công nghệ (KH&CN) với các nước phát triển được xác định là một trong những giải pháp quan trọng giúp Việt Nam nhanh chóng nâng cao tiềm lực và trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) trong nước.
Ngày 20/07/2024  | Xem tiếp
Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chuyển đổi số ngày 19/7/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, lực lượng sản xuất chất lượng cao chính là khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) để mỗi quốc gia “bắt kịp, tiến cùng, vượt lên”.
Ngày 20/07/2024  | Xem tiếp
Tại Hội thảo xây dựng và hoàn thiện khung Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia “Nghiên cứu KH&CN phục vụ mục tiêu đạt mức phát thải ròng về 0 tại Việt Nam” (Chương trình KC Net Zero) diễn ra ngày 18/7/2024, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Hồng Thái nhấn mạnh, phát thải ròng bằng 0 gắn liền với phát triển đất nước bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số. Do đó, để đạt được mục tiêu cần sự tham gia của các Bộ, ngành.
Ngày 19/07/2024  | Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :