Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.39423434
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 203
 • Thư điện tử: tranchithanh@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39410991
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 302
 • Thư điện tử: pqminh@vinatom.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39410314
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 204
 • Thư điện tử: dhgiang@vinatom.gov.vn