Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

 • Địa chỉ: Phòng 1101 - số 113, đường Trần Duy Hưng- Hà Nội
 • Điện thoại: 024.39436337
 • Fax:
 • Thư điện tử:
 • Website:

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.35560680
 • Điện thoại nội bộ: 11040
 • Số phòng làm việc: 1104
 • Thư điện tử: hoaquynh@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39436337
 • Điện thoại nội bộ: 11010
 • Số phòng làm việc: 1101
 • Thư điện tử: nvthang@most.gov.vn