Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.38251563
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 205 nhà A
 • Thư điện tử: hoangminh@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024 38256511
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 203 nhà A
 • Thư điện tử: nnsong@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: tvnghia@most.gov.vn