Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

  • Điện thoại cơ quan: 024.38251563
  • Điện thoại nội bộ:
  • Số phòng làm việc: 205 nhà A
  • Thư điện tử: hoangminh@most.gov.vn
  • Điện thoại cơ quan: 024 38256511
  • Điện thoại nội bộ:
  • Số phòng làm việc: 203 nhà A
  • Thư điện tử: nnsong@most.gov.vn