Vụ Kế hoạch -Tài chính

 • Địa chỉ: Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
 • Điện thoại: 04.35560690- 04.35560689 - 04.35560684 - 04.35560683
 • Fax:
 • Thư điện tử:
 • Website:

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: nnhai@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560687
 • Điện thoại nội bộ: 06110
 • Số phòng làm việc: 611
 • Thư điện tử: ntthien@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35551529
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 1210
 • Thư điện tử: cttchung@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560683
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 611
 • Thư điện tử: nqchien@most.gov.vn