Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

 • Địa chỉ: Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.35560640 - 024.35560637
 • Fax:
 • Thư điện tử:
 • Website:

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.35560661
 • Điện thoại nội bộ: 08080
 • Số phòng làm việc: 808
 • Thư điện tử: lqthanh@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560640
 • Điện thoại nội bộ: 08090
 • Số phòng làm việc: 809
 • Thư điện tử: nttha@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560637
 • Điện thoại nội bộ: 08100
 • Số phòng làm việc: 810
 • Thư điện tử: yendung@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560637
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 811
 • Thư điện tử: thanhtrung@most.gov.vn