Vụ Công nghệ cao

 • Địa chỉ: Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.35560648 - 024.35560699
 • Fax:
 • Thư điện tử: cnc@most.gov.vn
 • Website:

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.35560645
 • Điện thoại nội bộ: 08030
 • Số phòng làm việc: 803
 • Thư điện tử: dbduong@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560699
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 804
 • Thư điện tử: tatu@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560699
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 804
 • Thư điện tử: nlhung@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560699
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 804
 • Thư điện tử: hatu@most.gov.vn