Vụ Công nghệ cao

 • Địa chỉ: Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.35560648 - 024.35560699
 • Fax:
 • Thư điện tử:
 • Website:
 • Tổ chức trực thuộc
 • Chức năng nhiệm vụ
  • Vụ Công nghệ cao là đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ cao, bao gồm: công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới, công nghệ vũ trụ, công nghệ thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực công nghệ cao khác được Bộ trưởng giao.

   Thông tin chi tiết:

   Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Công nghệ cao

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.35560645
 • Điện thoại nội bộ: 08030
 • Số phòng làm việc: 803
 • Thư điện tử: dbduong@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560645
 • Điện thoại nội bộ: 08030
 • Số phòng làm việc: 803
 • Thư điện tử: tdong@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560646
 • Điện thoại nội bộ: 08011
 • Số phòng làm việc: 801
 • Thư điện tử: lhtung@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560699
 • Điện thoại nội bộ: 08020
 • Số phòng làm việc: 802
 • Thư điện tử: dnchien@most.gov.vn