Cục Năng lượng nguyên tử

  • Địa chỉ: Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  • Điện thoại: 024.38263251
  • Fax: 024.39412970
  • Thư điện tử: vaea@most.gov.vn
  • Website: http://vaea.gov.vn/

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

  • Điện thoại cơ quan: 024.39412971
  • Điện thoại nội bộ:
  • Số phòng làm việc: 1001
  • Thư điện tử: tbngoc@most.gov.vn