Vụ Ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật

 • Địa chỉ: Phòng 910, Số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.35560649- 024.35560654
 • Fax:
 • Thư điện tử: vudiaphuong@most.gov.vn
 • Website:

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 0435560653
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 910
 • Thư điện tử: ctdat@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại nội bộ: 914
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: hoangtn@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 914
 • Thư điện tử: trungnt@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 914
 • Thư điện tử: tranha@most.gov.vn