Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 0435560653
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 910
 • Thư điện tử: ctdat@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560613
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 914
 • Thư điện tử: tvquang@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 0435560654
 • Điện thoại nội bộ: 911
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: hoangtn@most.gov.vn