Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ

 • Địa chỉ: Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.35560703 - 024.35560702
 • Fax:
 • Thư điện tử: dtg@most.gov.vn
 • Website:

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.35560705
 • Điện thoại nội bộ: 05080
 • Số phòng làm việc: 508
 • Thư điện tử: ddtung@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024 35560705
 • Điện thoại nội bộ: 05080
 • Số phòng làm việc: 512
 • Thư điện tử: nsdang@most.gov.vn