Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

 • Địa chỉ: Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.35560619 - 024.35560631 - 024.35560626 - 024.35560625
 • Fax:
 • Thư điện tử:
 • Website:
 • Tổ chức trực thuộc
 • Chức năng nhiệm vụ
  • Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật là đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, điện tử, hoá chất, công nghiệp hàng tiêu dùng và thực phẩm, năng lượng, dầu khí, thương mại, vật liệu, xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, kiến trúc, quy hoạch đô thị - nông thôn, trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, thuỷ sản, bảo quản và chế biến nông - lâm - thuỷ sản, công nghệ sinh học, y - dược và các lĩnh vực khác được Bộ trưởng giao.

   Thông tin chi tiết:

   Quy chế Tổ chức hoạt động của Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.35560624
 • Điện thoại nội bộ: 07110
 • Số phòng làm việc: 711
 • Thư điện tử: ndhau@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560631
 • Điện thoại nội bộ: 07050
 • Số phòng làm việc: 705
 • Thư điện tử: tthung@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560626
 • Điện thoại nội bộ: 07020
 • Số phòng làm việc: 702
 • Thư điện tử: nphung@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560625
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: nxbinh@most.gov.vn