Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

 • Địa chỉ: Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.35560619 - 024.35560631 - 024.35560626 - 024.35560625
 • Fax:
 • Thư điện tử:
 • Website:
 • Tổ chức trực thuộc
 • Chức năng nhiệm vụ
  • Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật là đon vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong các lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, điện tử, hóa chất, công nghiệp tiêu dùng và thực phẩm, năng lượng, dầu khí, thương mại, vật liệu, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường, xây dựng, giao thông, thủy lợi, kiến trúc, quy hoạch đô thị - nông thôn, trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, thủy sản, bảo quản và chế biến nông - lâm - thủy sản, công nghệ sinh học, quỹ gen, y dược và các lĩnh vực khác được Bộ trưởng giao.

   Thông tin chi tiết:

   Quy chế Tổ chức hoạt động của Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.35560624
 • Điện thoại nội bộ: 07110
 • Số phòng làm việc: 711
 • Thư điện tử: ndhau@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560631
 • Điện thoại nội bộ: 07050
 • Số phòng làm việc: 705
 • Thư điện tử: tthung@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560626
 • Điện thoại nội bộ: 07020
 • Số phòng làm việc: 702
 • Thư điện tử: nphung@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560625
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: nxbinh@most.gov.vn