• Đồng chí: Hoàng Văn Phong

Hoàng Văn Phong

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Sinh ngày: 06 - 10 - 1948
Quê quán: Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội
Thời gian giữ chức vụ: Từ tháng 8/2002 đến tháng 8/2011