Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường


Đồng chí

Lê Quý An

 

Đồng chí

Phạm Khôi Nguyên

 

Đồng chí

Chu Hảo

 

Đồng chí

Hoàng Văn Huây

Đồng chí

Bùi Mạnh Hải