• Đồng chí: Chu Tuấn Nhạ

Chu Tuấn Nhạ

Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Sinh ngày: 10 - 01 - 1939

Quê quán: Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

Khi làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phụ trách phát triển Công nghệ, Công tác Thanh tra, Văn phòng HĐ xét duyệt trữ lượng khoáng sản Nhà nước, Công tác Thông tin Tư liệu Khoa học và Công nghệ, Các doanh nghiệp Nhà nước của Bộ

Thời gian giữ chức vụ: Từ tháng 10 năm 1997 đến tháng 8 năm 2002