Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Đồng chí

Bùi Mạnh HảiĐồng chí

Trần Quốc ThắngĐồng chí

Lê Đình TiếnĐồng chí

Nguyễn Văn LạngĐồng chí

Nguyễn QuânĐồng chí

Trần Việt ThanhĐồng chí

Chu Ngọc AnhĐồng chí

Trần Văn TùngĐồng chí

Nghiêm Vũ Khải


Đồng chí
Trần Quốc Khánh

Đồng chí
Phạm Công Tạc

Đồng chí
Phạm Đại Dương

Đồng chí
Bùi Thế Duy

Đồng chí
Lê Xuân Định

Đồng chí
Nguyễn Hoàng Giang