• Đồng chí: Phạm Gia Khiêm

Phạm Gia Khiêm

Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Sinh ngày: 06 - 08 - 1944

Quê quán: Đức Thắng, Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian giữ chức vụ: Từ tháng 11 năm 1996 đến tháng 10 năm 1997