Thứ năm, 24/06/2021 08:41 GMT+7

Thông tin về kết quả đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ở Việt Nam" mã số: KX 01.44/16-20

I. Thông tin chung:

1.1. Tên đề tài: "Doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ở Việt Nam"

1.2. Mã số: KX 01.44/16-20

1.3. Kinh phí thực hiện: 3.000 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.000 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

1.4 Thời gian thực hiện: 21 tháng, từ tháng 06/2019 đến hết tháng 02/2021 (thời gian gia hạn đề tài 3 tháng).

1.5 Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

1.6. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Bùi Đức Thọ

1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:

TT

Họ và tên

Chức danh
khoa học

Tổ chức công tác hiện nay

1.

Bùi Đức Thọ

PGS. TS

Đại học Kinh tế quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.

Trương Thị Nam Thắng

PGS. TS

Đại học Kinh tế quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.

Vũ Hoàng Nam

TS

Đại học Kinh tế quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.

Trần Hoài Nam

ThS

Đại học Kinh tế quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.

Đoàn Thanh Nga

TS

Đại học Kinh tế quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6.

Trương Tuấn Anh

TS

Đại học Kinh tế quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7.

Đinh Anh Tuấn

ThS

Đại học Kinh tế quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8.

Phạm Thuỳ Giang

PGS. TS.

Học viện Ngân hàng

9.

Lê Thanh Tuyên

ThS

Đại học Northampton

10

Lưu Minh Đức

TS

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM)

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 6 năm 2021

2.2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

 

Thông tin về kết quả đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, mã số KX 01.44/16-20

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 395

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)