Thứ ba, 22/06/2021 14:58 GMT+7

Trả lời kiến nghị của cử tri tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 11 tại Công văn số 92/BDN ngày 6/4/2021

Trả lời kiến nghị của cử tri tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 11 tại Công văn số 92/BDN ngày 6/4/2021 của Ban Dân nguyện với nội dung kiến nghị:

Nội dung 1: Ban hành cơ chế cụ thể khuyến nghị doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp và đống vai trò cụ thể trong mối liên kết sản cuất sản phẩm nông sản theo chuỗi.

Nội dung 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ chuyên gia về công nghệ nguồn cung công nghệ, nhu cầu về công nghệ… của một số ngành, lĩnh vực công nghệ trong danh mục ưu tiên và kết nối với các địa phương để khai thác trong quá trình quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại địa phương.

Tệp đính kèm:

Công văn số 92/BDN ngày 6/4/2021 của Ban Dân nguyện

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 445

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)