Các doanh nghiệp phải chú trọng nâng cao nhận thức về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, trong đó có các quy định pháp luật sở hữu trí tuệ của EU, cũng như không ngừng đổi mới sáng tạo, cải thiện năng lực công nghệ nội tại và năng lực hấp thụ công nghệ mới, tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm của mình. Chỉ có như vậy, các doanh nghiệp mới có thể đứng vững khi bước chân ra biển lớn, tham gia cuộc chơi chung toàn cầu.
Tỉnh Ninh Bình đã triển khai 16 dự án phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc thù của Ninh Bình, bao gồm: ngao Kim Sơn, gạo Hương Bình, cói mỹ nghệ Kim Sơn, đá mỹ nghệ Ninh Vân, cá Tràu tiến Vua, thêu ren Văn Lâm - Ninh Hải, cơm cháy Ninh Bình...
Phiên họp đặc biệt của Nhóm Công tác ASEAN về Hợp tác Sở hữu trí tuệ (AWGIPC) được tổ chức thông qua hình thức Hội nghị trực tuyến từ ngày 8-9 tháng 7 năm 2020.
Qua số liệu thống kê về tình hình nộp đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp trong những năm gần đây của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, có thể thấy rằng tốc độ tăng trưởng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp của đa số các tỉnh/thành phố trong cả nước còn khá chậm, đặc biệt là đối với sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp.
Để chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày thành lập Cục Sở hữu trí tuệ (29/7/1982 – 29/7/2020), đồng thời tạo cơ hội để thành viên trong khối cơ quan quản lý nhà nước cũng như thành viên đang công tác trong lĩnh vực liên quan đến KH&CN nói chung và lĩnh vực SHTT nói riêng đẩy mạnh phong trào thể thao, rèn luyện sức khỏe và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau để cùng phối hợp, hỗ trợ, đóng góp vào sự phát triển chung của lĩnh vực SHTT, được sự cho phép của Đảng ủy Cục, Lãnh đạo Cục, Văn phòng Cục SHTT phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên đã tổ chức Giải thể thao Chào mừng 38 năm thành lập Cục Sở hữu trí tuệ.
Không chỉ là công cụ hữu hiệu phục vụ hoạt động tra cứu thông tin về sở hữu trí tuệ, hệ thống khai thác dữ liệu sáng chế và phi sáng chế do TS. Nguyễn Việt Anh và cộng sự ở Viện Công nghệ thông tin (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) phát triển còn có thể cung cấp những phân tích về xu hướng công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp hoặc các nhà quản lý lựa chọn hướng phát triển KH&CN phù hợp.
Năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận 845 đơn khiếu nại, trong đó có 679 đơn đã được thụ lý và 166 đơn chưa đủ điều kiện thụ lý. Cục Sở hữu trí tuệ nhận được 413 đơn đề nghị chấm dứt hiệu lực và đơn hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ.
Ngày 20/7/2020, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 2806/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00083 cho sản phẩm na dai “Lục Nam”. Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.
Trước bối cảnh mới với nhiều chuyển biến mạnh mẽ tác động đến mọi mặt của kinh tế - xã hội, việc sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) là hết sức cần thiết. Mục tiêu của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xử lý các bất cập, vướng mắc còn tồn tại, thể chế hóa, nội luật hóa các cam kết quốc tế, đồng thời tạo khuôn khổ pháp lý cụ thể cho hoạt động SHTT, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng.
Tại Hội nghị, Cục Sở hữu trí tuệ đã bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia WIPO dành cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và trình Thủ tướng phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030, đồng thời cho biết nhiều Bộ ngành và địa phương đã ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược giai đoạn 2020-2025.
Trang: Tiếp Cuối