Dự án EIE (Khởi tạo môi trường Sở hữu trí tuệ) là một trong các Dự án do WIPO quản lý dưới sự thực hiện trực tiếp của Vụ Châu Á- Thái Bình Dương. Thời gian thực hiện Dự án kéo dài 6 năm (bắt đầu năm 2016 và kết thúc năm 2022).
Sở hữu trí tuệ đang ngày càng đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và là tài sản giá có trị đặc biệt của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhận thức về sở hữu trí tuệ của cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn có những hạn chế nhất định, trong đó có nguyên nhân cơ bản là nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm tới vấn đề này, bên cạnh đó công tác đào tạo, tuyên truyền chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.
Năm 2018 đánh dấu mốc mới trong hoạt động đối ngoại đa phương về sở hữu trí tuệ của Việt Nam khi lần đầu tiên nước ta đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Đại hội đồng WIPO với nhiệm kỳ 2 năm. Đây là một thành tựu quan trọng trong hoạt động hội nhập quốc tế, thể hiện uy tín của Việt Nam tại diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới về sở hữu trí tuệ, là kết quả của việc thực hiện chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước.
Giá trị tài sản trí tuệ có thể lớn hơn rất nhiều so với giá trị các tài sản hữu hình. Việc bảo hộ và khai thác hiệu quả giá trị tài sản trí tuệ góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế, nâng cao năng lực, vị thế của các doanh nghiệp, tổ chức khoa học giúp tạo ra các sản phẩm có giá trị lớn, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước.
Nằm trong chuỗi hoạt động đổi mới sáng tạo 2018, từ ngày 26 - 28/11/2018 tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Xây dựng chính sách SHTT cho các trường đại học và viện nghiên cứu” do WIPO phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức.
Ngày 26-11, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) phối hợp Cục Sở hữu trí tuệ- Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo “Xây dựng chính sách sở hữu trí tuệ cho các trường đại học và viện nghiên cứu”.
Chiều 01/11, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) đã tổ chức Lễ khởi động Dự án “Triển khai hệ thống quản trị đơn sở hữu công nghiệp” (Dự án WIPO IPAS). Việc triển khai WIPO IPAS sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (SHCN) tại Cục Sở hữu trí tuệ, kết nối hệ thống quản trị đơn đăng ký SHCN của Cục với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), góp phần tạo thuận lợi trong việc chia sẻ dữ liệu với các Cơ quan SHTT khác cũng như việc cung cấp thông tin SHCN cho công chúng.
70 học viên bao gồm lãnh đạo và cán bộ của 34 Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) các tỉnh thành phố tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp do Cục SHTT tổ chức ngày 11-14/9/2018, tại Hà Nội. Lớp tập huấn SHCN nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý sở hữu công nghiệp (SHCN), đặc biệt là cán bộ chuyên trách của các Sở KH&CN trong cả nước.
Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới và Cơ quan sáng chế Nhật Bản (JPO) tổ chức Hội thảo “Hệ thống Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp” tại Hà Nội ngày 05/9/2018 và tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 07/9/2018.
Cục Sở hữu trí tuệ đã phối hợp tổ chức thành công chuỗi hội thảo "Công nghệ phù hợp và Sở hữu trí tuệ" tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh (Hà Nội: ngày 27/8/2018; Đà Nẵng: ngày 29/8/2018; TP Hồ Chí Minh: ngày 31/8/2018).
Trang: Tiếp Cuối