Thứ ba, 22/06/2021 11:09 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thiết bị chụp ảnh cắt lớp CT sử dụng chùm tia hình nón ứng dụng trong công nghiệp

I. Thông tin chung về đề tài:

1. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thiết bị chụp ảnh cắt lớp CT sử dụng chùm tia hình nón ứng dụng trong công nghiệp

Thuộc Chương trình: Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, Mã số: KC.05.18/16-20

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Làm chủ tính toán – thiết kế hệ thiết bị chụp ảnh cắt lớp CT ứng dụng trong công nghiệp;

Xây dựng được thuật toán tái tạo hình ảnh 2D và 3D từ việc chiếu xạ theo hình học hình nón cho thiết bị chụp ảnh cắt lớp CT;

Chế tạo được hệ thiết bị chụp ảnh cắt lớp CT ứng dụng trong công nghiệp đáp ứng các chỉ tiêu thông số kỹ thuật cần thiết.

3. Chủ nhiệm đề tài:  TS. Trần Kim Tuấn

4. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Kỹ thuật Hóa học – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

5. Tổng kinh phí thực hiện:                             8.290   triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:  7.990    triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                            300     triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Thời gian thực hiện theo hợp đồng:   30 tháng

Bắt đầu: tháng 7 năm 2018

Kết thúc: tháng 12 năm 2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: tháng 4 năm 2021.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện đề tài nêu trên gồm:

Stt

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

TS. Trần Kim Tuấn

Chủ nhiệm đề tài

Trường ĐHBK Hà Nội

2

ThS. Bùi Ngọc Hà

Thư ký đề tài

Trường ĐHBK Hà Nội

3

TS. Trần Ngọc Toàn

Thành viên chính

Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

4

TS. Nguyễn Văn Thái

Thành viên chính

Trường ĐHBK Hà Nội

5

TS. Phùng Xuân Lan

Thành viên chính

Trường ĐHBK Hà Nội

6

TS. Nguyễn Đặng Bình Thành

Thành viên chính

Trường ĐHBK Hà Nội

7

TS. Nguyễn Tất Thắng

Thành viên chính

Trường ĐHBK Hà Nội

8

ThS. Mai Đình Thủy

Thành viên chính

Trường ĐHBK Hà Nội

9

ThS. Trần Thùy Dương

Thành viên chính

Trường ĐHBK Hà Nội

10

ThS. Nguyễn Hữu Quang

Thành viên chính

Trường ĐHBK Hà Nội


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện đề tài:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (.doc)

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (.pdf)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 354

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)