Ngày 13/7/2023, Khối thi đua Văn phòng - Viện đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có đại diện Vụ Thi đua – Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị thuộc Khối.
Ngày 20/07/2023  | Xem tiếp
Trang:
Tìm theo ngày :