Cần triển khai đồng bộ các giải pháp, tập hợp mọi nguồn lực để thực hiện đầy đủ, hiệu quả những nhiệm vụ của Bộ được giao thuộc các Chương trình, Kế hoạch, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ về công tác cải cách hành chính (CCHC). Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng và các Thứ trưởng phụ trách về tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được phân công; rà soát hệ thống các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý để kịp thời phát hiện, tham mưu đề xuất xử lý những quy định còn giao thoa, chồng chéo hoặc không phù hợp; rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý và các TTHC nội bộ của Bộ
Ngày 25/11/2023  | Xem tiếp
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio cho biết, Nhật Bản sẽ chú trọng hợp tác với Việt Nam, quốc gia đang bắt đầu thu hút sự chú ý với tư cách là trung tâm kỹ thuật số của ASEAN để thúc đẩy hợp tác kỹ thuật số ASEAN - Nhật Bản trong tương lai.
Ngày 26/10/2023  | Xem tiếp
Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì triển khai các nhiệm vụ và giải pháp gồm: Kiến tạo thể chế; Nhiệm vụ giải pháp tạo nền móng Chuyển đổi số; Hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số; Tổ chức thực hiện và triển khai các nhiệm vụ giao chung cho tất cả bộ, ngành. Ông Hà Quốc Trung, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Bộ KH&CN cho biết, Bộ KH&CN đã đặt ra các mục tiêu quan trọng để triển khai Chương trình này. Đồng thời, Bộ cũng đang triển khai việc chuyển đổi số công tác quản lý nhà nước về KH&CN; thực hiện cải cách hành chính đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ, ngành.
Ngày 16/10/2023  | Xem tiếp
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.
Ngày 30/09/2023  | Xem tiếp
Triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia trong năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 505, trong đó lấy chủ đề Ngày Chuyển đổi số của Bộ KH&CN là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.
Ngày 28/09/2023  | Xem tiếp
Nền tảng quản lý và chia sẻ dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ dùng chung (Openscience.vn) cho phép cộng đồng nghiên cứu trong nước đóng góp và chia sẻ dữ liệu, qua đó giảng viên, sinh viên, học viên trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể khai thác phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo.
Ngày 25/09/2023  | Xem tiếp
Nắm bắt được xu thế, các doanh nghiệp công nghệ trong nước không chỉ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mà còn đang thay đổi chiến lược, tăng cường đầu tư, mở rộng tuyển dụng chuyên gia AI để đẩy mạnh phát triển các giải pháp, sản phẩm dựa trên AI của riêng mình.
Ngày 25/09/2023  | Xem tiếp
Trí tuệ nhân tạo (AI) là công nghệ chủ chốt của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, được Nhà nước quan tâm, doanh nghiệp đầu tư mạnh và có nhiều sản phẩm đột phá trong thời gian gần đây. Phát triển Hệ sinh thái AI bền vững tại Việt Nam nhằm đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp và ứng dụng AI trong khu vực ASEAN và thế giới.
Ngày 25/09/2023  | Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :