Thứ năm, 24/06/2021 08:38 GMT+7

Thông tin về kết quả đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Quản lý tiền tệ trong điều kiện phát triển kinh tế số ở Việt Nam, mã số KX 01.51/16-20

I. Thông tin chung

1.1. Tên đề tài: Quản lý tiền tệ trong điều kiện phát triển kinh tế số ở Việt Nam

1.2. Mã số:             KX 01.51/16-20

1.3. Kinh phí thực hiện:                                3.100 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:              3.100 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác:                                      0 triệu đồng.

1.4 Thời gian thực hiện: 21 tháng, từ tháng 06/2019 đến hết tháng 03/2021 (thời gian gia hạn đề tài 03 tháng).

1.5 Tổ chức chủ trì:             Học viện Ngân hàng

1.6. Chủ nhiệm đề tài:         PGS.TS. Phạm Quốc Khánh

1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học

Cơ quan công tác

1

Phạm Quốc Khánh

PGS.TS

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

Phạm Thuỳ Giang

PGS.TS

Học viện Ngân hàng

3

Nguyễn Phi Lân

Tiến sĩ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

4

Phạm Thị Hoàng Anh

PGS.TS

Học viện Ngân hàng

5

Đặng Thị Huyền Anh

PGS.TS

Học viện Ngân hàng

6

Nguyễn Thanh Nhàn

Tiến sĩ

Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank

7

Phan Thanh Đức

Tiến sĩ

Học viện Ngân hàng

8

Trần Mạnh Hà

Tiến sĩ

Học viện Ngân hàng

9

Nguyễn Văn Thủy

Tiến sĩ

Học viện Ngân hàng

10

Nguyễn Mạnh Hùng

Tiến sĩ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

11

Đặng Tài An Trang

Thạc sĩ

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

12

Nguyễn Văn Khách

Tiến sĩ

Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia

13

Đặng Anh Tuấn

Tiến sĩ

Trường đại học Kinh tế quốc dân

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

2.1 Thời gian dự kiến:      Tháng 6 năm 2021

2.2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Thông tin về kết quả đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, mã số KX 01.51/16-20

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 431

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)