Thứ ba, 22/06/2021 14:49 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Ứng dụng công nghệ chiếu xạ để sản xuất maltodextrin kháng tiêu hóa từ tinh bột gạo dùng làm chất xơ thực phẩm; Mã số KC.05.20/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Ứng dụng công nghệ chiếu xạ để sản xuất maltodextrin kháng tiêu hóa từ tinh bột gạo dùng làm chất xơ thực phẩm; Mã số KC.05.20/16-20

Thuộc Chương trình: Nghiên cứu và phát triển công nghệ năng lượng; KC.05/16-20

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Xây dựng được quy trình công nghệ ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ để sản xuất maltodextrin kháng tiêu hóa làm chất xơ thực phẩm từ tinh bột gạo; Chế tạo được hệ thiết bị sản xuất maltodextrin kháng tiêu hóa, quy mô 30-50 kg nguyên liệu/mẻ; Ứng dụng maltodextrin kháng tiêu hóa để sản xuất 8 loại thực phẩm chế biến.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Nguyễn Duy Lâm

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                     6.8055,00                  triệu đồng

 • Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:       6.555,00                  triệu đồng
 • Kinh phí từ nguồn khác:                                300,00                       triệu đồng

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

 • Bắt đầu: 7/2019
 • Kết thúc: 12/2020
 • Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cq có thẩm quyền: Đến 4/2021

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

 

 

Họ và tên

Chức danh       khoa học, học vị

Cơ quan công tác

 1.  

Nguyễn Duy Lâm

NCVCC, PGS.TS

Viện Cơ điện NN và CNSTH

 1.  

Lã Mạnh Tuân

NCV, Thạc sĩ

Viện Cơ điện NN và CNSTH

 1.  

Phạm Cao Thăng

NCVC, Thạc sĩ

Viện Cơ điện NN và CNSTH

 1.  

Bùi Kim Thúy

NCVC, Tiến sĩ

Viện Cơ điện NN và CNSTH

 1.  

Trần Băng Diệp

NCVC, Thạc sĩ

Trung tâm Chiếu xạ HN

 1.  

Nguyễn Tiến Khương

NCVC, Thạc sĩ

Viện Cơ điện NN và CNSTH

 1.  

Lê Xuân Hảo

NCVC, Tiến sĩ

Viện Cơ điện NN và CNSTH

 1.  

Trần Hồng Thao

NCVC, Tiến sĩ

Viện Cơ điện NN và CNSTH

 1.  

Đỗ Trọng Hưng

NCVC, Tiến sĩ

Viện Công nghiệp thực phẩm

 1.  

Nguyễn Đức Minh

Thạc sĩ

Công ty CP Dinh dưỡng Nutricare

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số KC.05.20/16-20 (.doc)

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số KC.05.20/16-20 (.pdf)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 515

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)