Thứ ba, 22/06/2021 11:27 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu, thử nghiệm đốt than kèm chất phụ gia để tăng hiệu suất và giảm phát thải khí ô nhiễm cho nhà máy nhiệt điện đốt than, mã số: KC.05.19/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu, thử nghiệm đốt than kèm chất phụ gia để tăng hiệu suất và giảm phát thải khí ô nhiễm cho nhà máy nhiệt điện đốt than.

Mã số: KC.05.19/16-20

Thuộc: Chương trình Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ Năng lượng, mã số KC.05/16-20

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu chung: Làm chủ công nghệ và ứng dụng thử nghiệm thành công công nghệ đốt than kèm chất phụ gia để tăng hiệu suất và giảm phát thải khí ô nhiễm cho nhà máy nhiệt điện đốt than. Lựa chọn được phụ gia phù hợp với công nghệ và nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện đốt than tại Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể:

Nâng cao hiệu suất cháy của than Antraxít.

Xây dựng quy trình công nghệ đốt than kèm phụ gia cho nhà máy nhiệt điện đốt than để giảm tiêu thụ than trên 2%, giảm phát thải khí ô  nhiễm tối thiểu 5%.

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lắp đặt hệ thiết bị đốt than kèm chất phụ gia, đồng bộ, được mô-đun hóa phù hợp với nhà máy  nhiệt điện đốt than.

Phân tích, lựa chọn phụ gia phù hợp với công nghệ đốt than và nhiên liệu, đáp ứng mục tiêu của đề tài và an toàn cho nhà máy nhiệt điện đốt than tại Việt Nam.

Ứng dụng thử nghiệm thành công công nghệ đốt than kèm chất phụ gia giảm tiêu thụ than trên 2%, giảm phát thải khí ô nhiễm tối thiểu 5%. Thử nghiệm tại nhà máy nhiệt điện đốt than (công nghệ đốt than phun) có công suất tổ máy 300MW với 2 loại phụ gia được lựa chọn.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đỗ Hữu Hào

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                  257.985      triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:     7.985          triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                             250.000      triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 11/2018

Kết thúc: 10/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: 4/2021

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Đỗ Hữu Hào

Tiến sĩ, Chủ nhiệm đề tài

Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam

2

Nguyễn Gia Đễ

Kỹ sư

Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam

3

Nguyễn Thị Thu Huyền

Thạc sĩ, thư ký đề tài

Viện Năng lượng

4

Nguyễn Chiến Thắng

Tiến sĩ

Viện Năng lượng

5

Đỗ Công Hải

Thạc sĩ

Viện Năng lượng

6

Vũ Thị Thu Hà

Giáo sư, Tiến sĩ

Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc, hóa dầu

7

Dương Sơn Bá

Kỹ sư

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

8

Trịnh Văn Yên

Kỹ sư

Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc

9

Nguyễn Tuấn Anh

Kỹ sư

Tập đoàn Điện lực Việt Nam


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.05.19/16-20 (.pdf)

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.05.19/16-20 (.doc)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 1579

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)