Nội dung thông báo

Thời gian bắt đầu nhận HS

Chọn một ngày từ lịch.

Thời gian kết thúc nhận HS

Chọn một ngày từ lịch.
TTTên thông báoThời điểm bắt đầu nhận HSThời điểm kết thúc nhận HSĐịa điểm nhận
1
Thông báo kêu gọi lần 2 Chương trình CLIENT II đối tác quốc tế về đổi mới bền vững hợp tác với Bộ Nghiên cứu và Giáo dục CHLB Đức
19/01/2022
24/03/2022
Hồ sơ điện tử nộp trực tuyến theo địa chỉ: http://stm.most.gov.vn và bản gốc nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội
2
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia - Lĩnh vực: Thủy lợi (theo Quyết định số 20/QĐ-BKHCN ngày 12/01/2022)
17/01/2022
14/03/2022
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
3
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 3335/QĐ-BKHCN ngày 21/12/2021)
29/12/2021
28/02/2022
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
4
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 3320/QĐ-BKHCN ngày 20/12/2021)
20/12/2021
21/02/2022
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
5
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia (Quyết định số 3218/QĐ-BKHCN ngày 8/12/2021)
15/12/2021
14/02/2022
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
6
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia (theo Quyết định số 3072/QĐ-BKHCN)
29/11/2021
26/01/2022
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
7
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Theo Quyết định số 3042/QĐ-BKHCN ngày 25/11/2021)
29/11/2021
27/01/2022
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
8
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia - Lĩnh vực: Thủy lợi (theo Quyết định số 3047/QĐ-BKHCN ngày 26/11/2021)
29/11/2021
26/01/2022
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
9
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư thực thực hiện trong kế hoạch năm 2022
18/11/2021
18/01/2022
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 phố Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
10
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 2943/QĐ-BKHCN ngày 17/11/2021)
18/11/2021
17/01/2022
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
11
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Theo Quyết định số 2934/QĐ-BKHCN ngày 16/11/2021)
17/11/2021
15/01/2022
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
12
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia - Lĩnh vực: Thú y (theo Quyết định số 2860/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2021)
10/11/2021
10/01/2022
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
13
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia – lĩnh vực y tế (Theo Quyết định số 2388/QĐ-BKHCN)
28/09/2021
26/11/2021
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
14
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 2365/QĐ-BKHCN ngày 23/9/2021)
24/09/2021
23/11/2021
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
15
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia (Quyết định số 2331/QĐ-BKHCN ngày 20/9/2021)
20/09/2021
19/11/2021
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
16
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ và bổ sung phương thức gửi hồ sơ trực tuyến đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN thực hiện từ năm 2022 thuộc Chương trình phát triển vật lý giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình 1187)
14/09/2021
30/09/2021
Hồ sơ có thể gửi điện tử dạng file PDF gửi về địa chỉ https://stm.most.gov.vn
17
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ và bổ sung phương thức gửi hồ sơ trực tuyến đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN thực hiện từ năm 2022 thuộc Chương trình 562
14/09/2021
30/09/2021
Hồ sơ có thể gửi điện tử dạng file PDF gửi về địa chỉ https://stm.most.gov.vn
18
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định số 2276/QĐ-BKHCN ngày 03/9/2021)
13/09/2021
12/11/2021
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
19
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2022 (Quyết định số 2139/QĐ-BKHCN ngày 17/8/2021 và Quyết định số 2148/QĐ-BKHCN ngày 19/8/8021)
23/08/2021
21/10/2021
Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố H
20
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 2101/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 8 năm 2021)
16/08/2021
15/10/2021
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Trang: Tiếp Cuối