Nội dung thông báo
Thời gian bắt đầu nhận HS
Chọn một ngày từ lịch.
Thời gian kết thúc nhận HS
Chọn một ngày từ lịch.
TTSố thông báoTên thông báoThời điểm bắt đầu nhận HSThời điểm kết thúc nhận HSĐịa điểm nhận
1
2020.12.2.01 Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ Nghị định thư Việt Nam - Hàn Quốc trong khuôn khổ Dự án VKIST
01/12/2020
22/02/2021
Hồ sơ điện tử nộp trực tuyến theo địa chỉ: http://stm.most.gov.vn và bản gốc nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.
2
2020.11.24.01 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 3033/QĐ-BKHCN ngày 09/11/2020)
09/11/2020
21/11/2021
Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ
3
2021.1.28.01 Thông báo gia hạn thời gian Tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam và Bộ Kinh tế & Năng lượng CHLB Đức (Chương trình ZIM)
28/09/2020
01/03/2021
Hồ sơ điện tử nộp trực tuyến theo địa chỉ: http://stm.most.gov.vn và bản gốc nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội trước 17:00 ngày 28/01/2021.
Trang: