Nội dung thông báo

Thời gian bắt đầu nhận HS

Chọn một ngày từ lịch.

Thời gian kết thúc nhận HS

Chọn một ngày từ lịch.
TTTên thông báoThời điểm bắt đầu nhận HSThời điểm kết thúc nhận HSĐịa điểm nhận
1
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia – lĩnh vực y tế (Theo Quyết định số 2388/QĐ-BKHCN)
28/09/2021
26/11/2021
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
2
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 2365/QĐ-BKHCN ngày 23/9/2021)
24/09/2021
23/11/2021
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
3
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia (Quyết định số 2331/QĐ-BKHCN ngày 20/9/2021)
20/09/2021
19/11/2021
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
4
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ và bổ sung phương thức gửi hồ sơ trực tuyến đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN thực hiện từ năm 2022 thuộc Chương trình phát triển vật lý giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình 1187)
14/09/2021
30/09/2021
Hồ sơ có thể gửi điện tử dạng file PDF gửi về địa chỉ https://stm.most.gov.vn
5
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ và bổ sung phương thức gửi hồ sơ trực tuyến đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN thực hiện từ năm 2022 thuộc Chương trình 562
14/09/2021
30/09/2021
Hồ sơ có thể gửi điện tử dạng file PDF gửi về địa chỉ https://stm.most.gov.vn
6
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định số 2276/QĐ-BKHCN ngày 03/9/2021)
13/09/2021
12/11/2021
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
7
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2022 (Quyết định số 2139/QĐ-BKHCN ngày 17/8/2021 và Quyết định số 2148/QĐ-BKHCN ngày 19/8/8021)
23/08/2021
21/10/2021
Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố H
8
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 2101/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 8 năm 2021)
16/08/2021
15/10/2021
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
9
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 2100/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 8 năm 2021)
16/08/2021
15/10/2021
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
10
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 2089/QĐ-BKHCN ngày 12/8/2021)
13/08/2021
13/10/2021
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
11
Thông báo thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-BKHCN ngày 09/08/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022
09/08/2021
10/09/2021
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (số 08 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội).
12
Thông báo thực hiện Quyết định số 2073/QĐ-BKHCN ngày 09/08/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021 và năm 2022
09/08/2021
19/08/2021
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (số 08 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội).
13
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 2062/QĐ-BKHCNngày 06/8/2021)
09/08/2021
07/10/2021
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
14
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia – lĩnh vực vi sinh vật (Theo Quyết định số 2040/QĐ-BKHCN)
06/08/2021
04/10/2021
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
15
Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (Nội dung đăng ký bảo hộ ra nước ngoài cho các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương)
06/08/2021
27/09/2021
Cục Sở hữu trí tuệ (Chương trình phát triển tài sản trí tuệ), số 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
16
Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (Nội dung bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương)
06/08/2021
27/09/2021
Cục Sở hữu trí tuệ (Chương trình phát triển tài sản trí tuệ), số 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
17
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (nội dung nâng cao nhận thức, tập huấn, đào tạo)
06/08/2021
27/09/2021
Cục Sở hữu trí tuệ (Chương trình phát triển tài sản trí tuệ), số 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
18
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đề xuất đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2022
26/07/2021
26/08/2021
Ban kế hoạch và Quản lý khoa học Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, số 59 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
19
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 1883/QĐ-BKHCN ngày 16/7/2021)
20/07/2021
30/09/2021
Hồ sơ điện tử nộp trực tuyến theo địa chỉ: https://stm.most.gov.vn và bản gốc nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
20
Thông báo tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 1893/QĐ-BKHCN ngày 16/7/2021 )
19/07/2021
30/09/2021
Hồ sơ điện tử nộp trực tuyến theo địa chỉ: https://stm.most.gov.vn và bản gốc nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội
Trang: Tiếp Cuối