Đầu mối cung cấp thông tin cho công dân
Văn thư Bộ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ tiếp nhân yêu cầu: 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: (024) 3943 7056;
Email tiếp nhận yêu cầu qua mạng và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân về tiếp cận thông tin: (Đang cập nhật)
Các mẫu phiếu

 

Danh mục Thông tin phải được công khai

Số, ký hiệu

Tên

Ngày, tháng, năm

Hình thức công khai

Thời gian công khai

1711/QĐ-BKHCN

Quyết định ban hành Quy chế cung cấp thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ

20/6/2018

Trên Cổng thông tin điện tử https://www.most.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=28918&TypeVB=1

Từ 01/7/2018

186/QĐ-BKHCN

Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ 2014-2018

28/1/2019

Trên Cổng thông tin điện tử

https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=28935

Từ 28/2/2019

700/QĐ-BKHCN

Quyết định về việc công bố Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

29/03/2019

Trên Cổng thông tin điện tử

https://www.most.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=28951&TypeVB=1

Từ 05/4/2019

3925/QĐ-BKHCN

Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019

25/12/2019

Trên Cổng thông tin điện tử

 

https://www.most.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=28974&TypeVB=1

Từ 31/01/2020

818/QĐ-BKHCN

Quyết định về việc công bố Danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020

26/3/2020

Trên Cổng Thông tin điện tử

https://www.most.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=28980&TypeVB=1

Từ 26/3/2020

516/QĐ-BKHCN

Quyết định về việc công bố Danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2021

17/3/2021

Trên Cổng Thông tin điện tử

http://www.most.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=29029&TypeVB=1

Từ 17/3/2021