Đầu mối cung cấp thông tin cho công dân
Văn thư Bộ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ tiếp nhân yêu cầu: 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: (024) 3943 7056;
Email tiếp nhận yêu cầu qua mạng và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân về tiếp cận thông tin: (Đang cập nhật)
Các mẫu phiếu

 

Danh mục Thông tin phải được công khai
2.1 Dự thảo văn bản Xem thêm
2.2 Thông báo về thủ tục hành chính Xem thêm