Đầu mối cung cấp thông tin cho công dân
Văn thư Bộ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ tiếp nhân yêu cầu: 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: (024) 3943 7056;
Email tiếp nhận yêu cầu qua mạng và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân về tiếp cận thông tin: (Đang cập nhật)
Các mẫu phiếu

 

Danh mục Thông tin phải được công khai