Thứ tư, 20/04/2022 11:34 GMT+7

Công khai ngân sách nhà nước năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

- Quyết định số 3578/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

- Quyết định số 3582/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ  Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

- Quyết định số 599/QĐ-BKHCN ngày 22/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 2) cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

2. Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

2.1. Công khai tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN quý I năm 2022 của Bộ KH&CN

- Công văn số 1014/BKHCN-KHTC ngày 10/5/2022 về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách 03 tháng đầu năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ

2.2. Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 06 tháng đầu năm 2022 của các đơn vị thuộc Bộ KH&CN

- Công văn số 2336/BKHCN-KHTC ngày 05/9/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo việc công khai ngân sách 06 tháng đầu năm 2022

2.3. Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 09 tháng đầu năm 2022 của các đơn vị thuộc Bộ KH&CN

- Công văn số 2089/BKHCN-KHTC ngày 26/10/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo việc công khai ngân sách 09 tháng đầu năm 2022

2.4. Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 12 tháng năm 2022.

 
3. Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022

Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tài chính

Lượt xem: 2125

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)