Thứ ba, 19/01/2021 11:18 GMT+7

Công khai ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

- Quyết định số 3909/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

- Quyết định số 3919/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

- Quyết định số 297/QĐ-BKHCN ngày 23/02/2021 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

- Quyết định số 502/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2021 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

- Quyết định số 556/QĐ-BKHCN ngày 22/3/2021 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

2. Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

2.1. Công khai tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN quý I năm 2021 của Bộ KH&CN

Công văn số 1028/BKHCN-KHTC ngày 29/4/2021 của Bộ KH&CN về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN quý I năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ

2.2. Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021

3. Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
- Quyết định số 91/QĐ-BKHCN ngày 02/02/2023.

Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tài chính

Lượt xem: 3740

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)