Thứ tư, 06/03/2019 13:57 GMT+7

Công khai ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

- Quyết định số 4074/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018 về việc giao Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị thuộc Bộ KH&CN

- Quyết định số 192/QĐ-BKHCN ngày 29/01/2019 về việc giao Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị thuộc Bộ KH&CN (đợt 2)

- Quyết định số 981/QĐ-BKHCN ngày 25/4/2019 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đợt 3)

- Quyết định số 1334/QĐ-BKHCN ngày 23/5/2019 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

- Quyết định số 1462/QĐ-BKHCN ngày 31/5/2019 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị thuộc Bộ KH&CN (đợt 4)

- Quyết định số 1796/QĐ-BKHCN ngày 25/6/2019 về việc điều chỉnh dự toán số thu phí được để lại năm 2019 của Cục Sở hữu trí tuệ

- Quyết định số 1851/QĐ-BKHCN ngày 27/6/2019 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị thuộc Bộ KH&CN

- Quyết định số 1999/QĐ-BKHCN ngày 11/7/2019 về việc điều chỉnh chi ngân sách nhà nước năm 2019 của các đơn vị thuộc Bộ KH&CN

- Quyết định số 2072/QĐ-BKHCN ngày 22/7/2019 về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN

- Quyết định số 2094/QĐ-BKHCN ngày 25/7/2019 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN

- Quyết định số 2419/QĐ-BKHCN ngày 20/8/2019 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc

- Quyết định số 2489/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2019 về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

- Quyết định số 2595/QĐ-BKHCN ngày 06/9/2019 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

 
2. Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
 
 
 
 

3. Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

- Quyết định số 1060/QĐ-BKHCN ngày 29/4/2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách quý I năm 2021 và công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Bộ Khoa học năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lượt xem: 5735

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)