Thứ tư, 01/04/2020 13:18 GMT+7

Công khai ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

- Quyết định số 4076/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2019 về việc giao Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị thuộc Bộ KH&CN (đợt 1)
- Quyết định số 4100/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2019 về việc giao Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị thuộc Bộ KH&CN

- Quyết định số 113/QĐ-BKHCN ngày 22/01/2020 về việc giao Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị thuộc Bộ KH&CN

- Quyết định số 32/QĐ-NLNT ngày 17/7/2020 của Cục trưởng Cục NLNT về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách của Cục NLNT
- Quyết định số 53/QĐ-NLNT ngày 08/10/2020 của Cục trưởng Cục NLNT về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách của Cục Năng lượng nguyên tử

- Quyết định số 1015/QĐ-BKHCN ngày 20/4/2020 về việc giao dự toán chi từ nguồn thu phí được để lại năm 2020 của Cục Sở hữu trí tuệ

- Quyết định số 1591/QĐ-BKHCN ngày 12/6/2020 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đợt 3)

- Quyết định số 1827/QĐ-BKHCN ngày 30/6/2020 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đợt 4)

- Quyết định số 1607/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2020 về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

- Quyết định số 2938/QĐ-BKHCN ngày 30/10/2020 về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Quyết định số 2332/QĐ-BKHCN ngày 25/8/2020 về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

- Quyết định số 3057/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2020 về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam 

- Quyết định số 2935/QĐ-BKHCN ngày 30/10/2020 về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Quyết định số 3328/QĐ-BKHCN ngày 30/11/2020 về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

- Quyết định số 721/QĐ-BKHCN ngày 20/3/2020 về việc giao dự toán số thu phí để lại năm 2019 của Cục Sở hữu trí tuệ

- Quyết định số 720/QĐ-BKHCN ngày 20/3/2020 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

- Quyết định số 1974/QĐ-BKHCN ngày 17/7/2020 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

- Quyết định số 2937/QĐ-BKHCN ngày 30/10/2020 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

- Quyết định số 3036/QĐ-BKHCN ngày 09/11/2020 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

2. Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
 
 
 
 
 
3. Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

Quyết định số 145/QĐ-BKHCN ngày 17/02/2022 về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 và công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lượt xem: 5455

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)