Thứ tư, 15/12/2021 09:36 GMT+7

Kiểm tra tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng năm 2021

Theo quy định của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của một số tổ chức giám định được chỉ định.

Năm 2021, việc kiểm tra đã được tiến hành tại 04 tổ chức giám định. Kết quả kiểm tra cho thấy các tổ chức đã có cơ bản đã tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động giám định. Quy trình và phương pháp giám định tuân thủ theo các bước trong hồ sơ đăng ký chỉ định. Khi có thay đổi giám định viên mới, hồ sơ pháp lý của giám định viên đầy đủ, đáp ứng yêu cầu và các tổ chức giám định thực hiện đầy đủ các quy trình đào tạo đối với giám định viên.

Bên cạnh các nội dung nêu trên, kết quả kiểm tra cũng cho thấy vẫn còn tình trạng tổ chức giám định giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không thuộc phạm vi Chương 84, Chương 85 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Một số vụ việc giám định có các mốc thời gian thực hiện giám định, diễn biến vụ việc giám định và biên bản giám định hiện trường chưa được ghi đầy đủ thông tin. Cá biệt có trường hợp hồ sơ chưa ghi đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn tương ứng của các nước G7, Hàn Quốc trong hồ sơ vụ việc giám định và chứng thư giám định.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Bộ Khoa học và Công nghệ đã yêu cầu các tổ chức giám định tuân thủ đầy đủ phạm vi, quy trình, thủ tục giám định được quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục đào tạo, nâng cao năng lực cho giám định viên. Định kỳ hằng năm, tổ chức giám định gửi báo cáo kết quả thực hiện giám định về Bộ Khoa học và Công nghệ để theo dõi và thực hiện công tác quản lý.

Nguồn: Đánh giá thẩm đinh và giám định công nghệ

Lượt xem: 749

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)