Chi bộ Trung tâm Đánh giá không phá hủy tổ chức chuyến đi về nguồn 2023

Thực hiện kế hoạch công tác sinh hoạt chuyên đề của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của của các cơ quan Trung ương”, Chi bộ Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) đã tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức chính trị cho Đảng viên, các tổ chức chính trị tại Trung tâm và cho các quần chúng ưu tú của Đảng kết hợp đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chuyến đi về nguồn ngày 24/03/2023.
Ngày 30/03/2023   |Xem tiếp