Khóa đào tạo kỹ thuật NDT bậc 1 cho cán bộ Cục Tiêu chuẩn và Đo lường, Bộ Công Thương, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Từ ngày 07 – 25/11/2022, trong khuôn khổ Chương trình hợp tác ba bên Việt Nam – IAEA – Lào, Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) – Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã tổ chức khóa đào tạo kỹ thuật NDT bậc 1 cho Đoàn cán bộ của Trung tâm Kiểm tra không phá hủy Lào, Cục Tiêu chuẩn và Đo lường (DOSM) thuộc Bộ Công Thương Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Ngày 09/12/2022   |Xem tiếp