Thứ tư, 15/12/2021 10:53 GMT+7

Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng

Ngày 14/12/2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương và các điểm cầu trong toàn quốc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của Trung ương và địa phương, các Đại sứ và Tổng Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài; các đồng chí nguyên lãnh đạo: Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Liên hiệp các Hội hữu nghị Việt Nam.

Tại điểm cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, có sự tham dự của Đồng chí Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy Bộ; các đồng chí đại diện Ban cán sự Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ; bí thư, phó bí thư cấp ủy trực thuộc; các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ.Toàn cảnh đại biểu tham dự Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại điểm cầu Bộ
KH&CN
 

Đây là hội nghị toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị. Hội nghị tập trung đánh giá toàn diện những thành tựu của công tác đối ngoại trong 35 năm đổi mới, nhìn lại những bài học kinh nghiệm và nhận diện rõ hơn những vấn đề lớn đặt ra trong thời gian tới. Hội nghị phân tích rõ tình hình khu vực và thế giới, làm sâu sắc hơn đường lối đối ngoại mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định, từ đó, đề ra nội dung, nhiệm vụ, giải pháp công tác đối ngoại thời gian tới.

Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng này là một trong chuỗi hội nghị nhằm triển khai đường lối Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị tạo ra sự thống nhất trong nhận thức, quán triệt đường lối đối ngoại và thực hiện triển khai đồng bộ trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội, sự đồng lòng của người Việt Nam ở trong nước cũng như nước ngoài và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trình bày báo cáo về thành tựu trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tập trung vào giai đoạn 5 năm vừa qua (2016 - 2021), từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, nhiệm vụ ưu tiên để thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Tại Hội nghị, một số bộ, ngành, địa phương đã trình bày tham luận về các biện pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm trong những năm tới; vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong tổng thể chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, đây là dịp nhìn lại quá trình diễn ra, triển khai Nghị quyết Đại hội XII về công tác đối ngoại, quán triệt tinh thần và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng các biện pháp thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm trong những năm sắp tới. Tổng Bí thư kêu gọi các nhà ngoại giao hãy tự tin, vững vàng, kiên định, khôn khéo để bảo vệ và thúc đẩy lợi ích đất nước, và đằng sau họ là sự ủng hộ của cả dân tộc. Tổng Bí thư hy vọng, Hội nghị lần này đánh dấu cột mốc mới, tạo chuyển biến mới trong công tác đối ngoại và kêu gọi quyết tâm xây dựng nền đối ngoại hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 1013

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)