Em xin hỏi về chứng chỉ kỹ sư hang 3 mã V.05.02.07

Ngày cập nhật: 21/12/2023

Hỏi :(Nguyễn Đức Trường - nguyenductruong14011983@gmail.com)

Kính gửi BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tên em là: Nguyễn Đức Trường Nơ cư trú: Thạch Thất - Hà Nội Em muốn trình bày một việc như sau: Tháng 3 năm 2023 em được tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm Y tế Thạch Thất thuộc Sở Y tế Hà Nội và em phải hoàn thiện hồ sơ để đên khi hết tập sự 12 tháng (hết tháng 02/2024) sẽ chuyển chính thức. Tuy nhiên em cần phải có Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng 3 mã số V.05.02.07. Tháng 03/2023 em đã làm công văn có dấu của cơ quan về việc đăng ký học lớp bồi dưỡng chứng chỉ kỹ sư hàng 3 mã số V.05.02.07 và gửi HỌC VIÊN KHOA HỌC VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO nhưng đến nay vẫn chưa có lớp học. Em đã gọi điện để hỏi về thông tin lớp nhưng được trả lời hiện tại vẫn chưa có lớp để học. Vậy em xin hỏi sau khi hết quá trình tập sự mà em vẫn chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư hạng 3 mã số V.05.02.07 ( ví lý do chưa có lớp để học) Thì em có được chuyển chính thức hoặc sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng không ạ, Em rất mong được giải đáp vì em rất lo lắng sẽ không được công nhận kết quả tuyển dụng. Em rất mong nhận được ý kiến giải đáp này. Em xin trân thành cảm ơn.

Trả lời :

Kính gửi ông Nguyễn Đức Trường,
Bộ Khoa học và Công nghệ xin trả lời như sau:
Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức đối với người tập sự sau khi hết thời gian tập sự thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành (Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).
Trường hợp viên chức trong thời gian thực hiện chế độ tập sự chưa tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm (khoản 4 Điều 21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức) do hoàn cảnh khách quan, đơn vị tạm thời xếp lương tương đương của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Khi viên chức hoàn thành tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp, đơn vị thực hiện bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp theo quy định.
Bộ Khoa học và Công nghệ đang nỗ lực để tổ chức lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học công nghệ trong thời gian sớm nhất. Bộ sẽ có thông báo chính thức về kế hoạch tổ chức lớp trên Cổng thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ, website của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thuộc Bộ, đồng thời sẽ có thông báo trực tiếp đến tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng.
Đề nghị viên chức thường xuyên cập nhật thông tin về khóa đào tạo, bồi dưỡng để kịp thời hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
Trân trọng./.

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ