Kỹ sư hạng 3

Ngày cập nhật: 02/11/2023

Hỏi :(Quàng Văn Quyết - Quyetyh@gmail.com)

Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng 3 năm nay chưa mở ak

Trả lời :

Kính gửi: Anh Quàng Văn Quyết (tỉnh Điện Biên),

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xin có ý kiến như sau:
Hiện nay Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục, điều kiện để mở lại các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ nói chung và lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ - kỹ sư nói riêng theo các yêu cầu của quy định mới. Ngay khi đáp ứng đủ các thủ tục, điều kiện nêu trên, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo sẽ có thông báo chi tiết về kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.
Trường hợp nếu cần thêm thông tin liên quan khác, anh có thể liên hệ với đồng chí Thu Hường (Ban Quản lý khoa học và đào tạo, số di động: 0942 78 1328) để được giải đáp kịp thời.

Trân trọng./.

Nguồn: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo